Перцептивни и когнитивни умения

Перцептивните и когнитивните умения помагат на детето да разбере връзката и конфигурацията на обектите и себе си в околната среда и пространството. Те също така включват визуални умения, които позволяват на детето да разбере характеристиките на обектите като форма, размер и структура, така че да направи правилна преценка. На тези умения се разчита повече през предучилищните и училищните години.

Дете с перцептивни и когнитивни затруднения може да демонстрира:

  • Лошо усещане за тялото: чести падания, привеждане на тялото напред или отпускането му назад.
  • Лоша ориентация в средата.
  • Невъзможност за преодоляване на препятствия и съответно често спъване в тях.
  • Незадоволителни умения за вгнездяване и/или подреждане на пъзел.
  • Трудност при преписване от дъската.
  • По-чести размествания на букви в сравнение с връстници.
  • Трудност при четене от книга.
  • Затруднено изписване на букви.
  • Трудност при копиране на прости форми.
  • Трудност при конструктивни игри, напр. Lego.