Професионална супервизия и наставничество

Ние предлагаме клинична супервизия на ерготерапевти за подобряване на техните клинични умения, помощ при поставяне на цели, избор на терапевтични интервенции и дейности и взаимодействие с клиенти и техните семейства.