Терапевтични сесии

Целите и приоритетите, заложени в терапевтичния план, се основават на оценката. Индивидуалните терапевтични сесии или груповите терапевтични сесии са предназначени да помогнат на детето да постигне оптимална функционална независимост. Продължителността може да бъде 30 минути, 40 минути или 1 час в зависимост от преценената нужда и честотата, определена от терапевта и родителите. Терапевтичните сесии са научно проектирани и постигат цели си чрез игра. Терапията е ориентирана към детето и дава възможност за непрекъснато развитие на уменията и учене.