Ерготерапевтична оценка

Холистичните ерготерапевтични оценки са насочени към разбиране на силните, слабите страни и трудностите на детето, за да се планират приоритетите в интервенцията. Оценката е структурирана и включва използване на различни формални и неформални методи за получаване на базова оценка на детето. Тази сесия също така дава възможност на родителите да споделят своите притеснения и да разберат как ерготерапевтичната програма би помогнала на детето им да постигне максималния си потенциал. Времето за оценка варира от 30 минути до 60 минути в зависимост от проблемите. Официален доклад за оценката се предоставя на родителите. Докладът е насока за планиране и надграждане на терапевтичните цели за настоящето и бъдещето.