Участие в ежедневните дейности

Като основно средство в ерготерапията, дейностите са приоритет в ерготерапевтичната интервенция. Включването в дейности според възрастта и възможностите на детето заема централна роля в терапевтичния процес. Крайна цел от работата ни е осигуряване на възможност за самостоятелно изпълнение на дейностите от ежедневието.

Децата със затруднения в тази област могат да демонстрират:

  • Трудности в ежедневните дейности (ДЕЖ) като използване на тоалетна, хранене, отваряне/затваряне на кутии за обяд, разкопчаване/закопчаване на копчета и ципове, събличане/обличане на дрехи, обуване/събуване на чорапи и обувки и т.н.