За контакти

Център за ерготерапевтични услуги за деца и семейства

адрес: гр. Русе, ул. “Димитър Атанасов-Русчуклийчето” № 1

e-mail: office@abet-bg.org

телефон за връзка: 0884 045 994

лице за контакти: Елица Великова, магистър ерготерапевт

Местоположение: