За контакти

Център за социална рехабилитация и интеграция

Адрес: гр. Русе, ул. „Димитър Атанасов“ № 1

e-mail: office@abet-bg.org

Телефон за връзка: 0884 045 994

Лице за контакти: Елица Великова, координатор

Местоположение: