Партньори

  1. Дирекция „Социално подпомагане”.
  2. Училища на територията на гр. Русе, в които учат деца със специални образователни потребности.
  3. Социални институции и услуги в общността за деца и младежи на територията на гр. Русе.
  4. Русенски университет „Ангел Кънчев” – Факултет „Обществено здраве и здравни грижи”.
  5. Партньорски организации по проекта:
  • IMPACT – международен алианс, състоящ се от четири неправителствени организации в САЩ, Германия и Великобритания (v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel, Germany, Bethesda Lutheran Communities, Inc., U.S.A., Bethphage, U.K., Mosaic, U.S.A.);
  • Motivation (Румъния), които се ангажират с оказване на съдействие за безвъзмездно осигуряване на помощни средства за деца с увреждания.