Игра и социално развитие

Играта е начинът, по който децата научават за околната среда, телата си и мястото си в света около тях. Играта осигурява среда за подобряване на развитието на моторни, сетивни, когнитивни и социални умения при децата. Социалното участие изисква здравословно взаимодействие с другите, поддържане на подходящо поведение и внимание и саморегулация.

Деца с трудности в играта и социални умения могат да демонстрират:

  • Неподходяща игра спрямо възрастта.
  • Неразбиране на правилата или темата на играта.
  • Намалени социални взаимодействия и участие.
  • Повтаряща се, стереотипна игра.