Поведение и регулиране

Поведението и емоционалната регулация на детето зависи от начина, по който то възприема, интерпретира и адаптира постъпващата информация. Мозъкът трябва да реагира на безброй стимули, които могат да имат различни нива на значимост. Добра регулация се демонстрира, когато детето е в състояние да поддържа вниманието си, за да извършва дейностите си в дадена среда.

Трудностите в тези умения могат да бъдат демонстрирани като:

  • Неадекватно, незряло поведение.
  • Силно разсеяно, кратко внимание или импулсивно поведение.
  • Хипер- или хипоактивност.
  • Невъзможност за интеракция с други деца.
  • Избягване на нови задачи.
  • Труден преход между дейности.
  • Често неутешимо поведение.