Групови занимания

   Основната цел на груповата работа е да се повишат социалните контакти и да се подобри нивото на социално функциониране при децата със специални потребности. Идеята е да се предостави възможност специалисти и родители заедно чрез играта да учат децата си на необходимите им интелектуални, двигателни, речеви и социални навици и умения. В груповите занимания децата участват заедно с родителите си. А те от своя страна имат възможността да общуват с други родители, чиито деца са на същата възраст, както и да задават своите въпроси към нашите специалисти.