Фини двигателни умения

Фините двигателни умения включват използването на по-малките мускули на ръцете за манипулиране с предмети, като например при закопчаване на копчета, отваряне на кутии, използване на моливи или ножици. Ефективността на фините двигателни умения значително влияе върху качеството на резултата от задачата, както и върху скоростта на изпълнение на задачата.

Децата със затруднения във фината моторика могат да демонстрират:

  • Незряло хващане на молив
  • Неясно рисуване на форми или изписване на букви.
  • Недостатъчно развити умения за манипулиране с ръцете като рязане, оцветяване и др.
  • Затруднения при дейности, изискващи координация „око-ръка“.