Груби двигателни умения

Грубите двигателни (физически) умения са тези, които изискват движение на цялото тяло и които включват големите мускули на тялото за изпълнение на ежедневни функции. Грубите двигателни умения са важни, за да могат децата да изпълняват ежедневни функции, като ходене, бягане, прескачане, както и умения за игра (напр. катерене) и спортни умения (напр. хващане, хвърляне на топка).

Децата със затруднения в грубите двигателни умения могат да демонстрират:

  • Нисък тонус, лоша поза (постурален контрол).
  • Трудности при подскачане, прескачане, скачане.
  • Некоординирани движения, тромави.
  • По-бавно завършване на дейности спрямо връстници.
  • Трудност при игра на детска площадка.
  • Трудност при хващане и хвърляне на топка.
  • Липса на доминантна ръка при манипулиране с предмети.
  • Забавени етапи на двигателно развитие.