Кинезитерапия

   Кинезитерапевтът извършва функционално-диагностична, профилактична, лечебна и рехабилитационна дейност с методите на двигателната активност при деца с увреждания, включително здравно образование, промоция на здравословен начин на живот и спорт.