Консултативни услуги

   Консултативните услуги включват консултации със специалисти – ерготерапевт, кинезитерапевт и друг специалист при необходимост. При нужда могат да бъдат използвани и външни специалисти (лекар, психиатър и др.). Консултирането цели подпомагане на семейството чрез: подкрепа при идентифицирането на проблемите и нуждите, подкрепапри справяне с негативните чувства непосредствено или в най-ранните моменти на идентифициране на проблема; повишаване капацитета за справяне чрез информиране, учене, ориентиране и подкрепа.