Сензорна преработка

Сензорната преработка представлява способността да се организира и интерпретира информацията от околната среда и тялото чрез сетивните системи. Това ни помага да реагираме и да се адаптираме към различни ситуации, дейности и среда.

Децата със затруднения в сензорната преработка могат да демонстрират:

  • Тактилна защита: реагира емоционално или агресивно при докосване или изцапване на ръцете, при игра с пясък, пластилин или бои.
  • Страх, когато краката им се отделят от земята и не харесват „движещите се” съоръжения на детски площадки, напр. люлки, въртележки и др.
  • Трудност при неподвижно седене на пода или на стол и желание за често разхождане из стаята.
  • Разстройване от силни шумове, което може да доведе до поставяне на ръце върху ушите.
  • Поставяне на обекти в устата, смучене, дъвчене на предмети, дори ако не са годни за консумация, напр. пръсти, молив, играчки и др.
  • Разсеяност и трудно задържане на вниманието.
  • Трудност в поддържането на лично пространство.
  • Агресивно поведение и чести емоционални изблици.
  • Трудност при развиване на подходящи за възрастта игра и социални умения.