Оценяване

   Изготвяне на мултидисциплинарна оценка на развитието на детето и семейната ситуация.

   Изготвянето на първоначална оценка се осъществява от мултидисциплинарен екип, състоящ се от ерготерапевт, кинезитерапевт и при необходимост от друг специалист за работа с деца.Тя се извършва задължително в присъствието на родителя на детето и включва следните етапи:

  • проучване на семейната ситуация;
  • оценка на актуалното състояние на детето;
  • идентифициране на проблемните зони и потребности;
  • препоръки;
  • планиране.

   Оценката се изготвя от екипа в рамките на 10 дни от първата среща с детето. Тя се обсъжда и споделя със семейството на детето.