Evaluation

   Preparation of a multidisciplinary assessment of the child development and about the family situation.

   Preparation of initial assessment is carried out by a multidisciplinary team consisting of an occupational therapist and a physiotherapist. The assessment is carried out in the presence of a parent of the child and includes the following steps:

  • Study of the family situation;
  • Assessment of the current status of the child;
  • Identify problem areas and needs;
  • Recommendations;
  • Planning of the intervention.

   Оценката се изготвя от екипа в рамките на 10 дни от първата среща с детето. Тя се обсъжда и споделя със семейството на детето.